Funktionsmedicin - framtidens hälsovård 
Funktionsmedicin är vetenskapsbaserad och är en vidareutveckling av skolmedicinen. Med rätt verktyg så ger vi kroppen förutsättningar för att kunna läka sig själv.
Man försöker hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa till skillnad mot den konventionella vården där man ofta dämpar sjukdomssymtom och riktar in sig på diagnoser för att sedan tillämpa en läkemedelsbehandling som ska passa just den diagnosen.    
Inom funktionsmedicinen så har man en helhetssyn där kropp och själ samspelar och det går inte att separera de delarna.  Mycket av de problem hela västvärlden dras med har till stor del livsstilsrelaterade orsaker och det är sådant som vi själva kan lära oss att förändra med rätt stöd.  
Sådant som också kan ställa till långvariga hälsoproblem kan vara miljögifter, kvicksilver från amalgam eller för stort intag av fisk, preventivmedel, SIBO, trauman i livet eller långvarig stress.  
Många problem uppstår i obalans i tarmen och med noggrann kartläggning och/eller provtagning tar vi fram en plan för att göra nödvändiga livsstilsförändringar.  Funktionshälsan jobbar bl.a. med kost- och livsstilsåtgärder, kbt-terapi (stresshantering, mindfulness, yoga, tanketekniker) och vid behov utvalda örtpreparat.  Genom dessa åtgärder kan man komma till rätta med många av de välfärdssjukdomar som en stor del av befolkningen dras med.  Funktionshälsans fokusområden:  
- Lättare IBS  
- Metabolt syndrom  
- Stressrelaterade problem  
- Övervikt  
- Psykisk ohälsa (depression, ångest, utmattning, livskriser, viss neuropsykiatrisk problematik etc.)

På Kbt-verkstans hemsida finns mer info om psykisk ohälsa.    

Känner du igen dig i några symtomen som du kan se i bilden ohälsokroppen eller har du annan problematik än det som är listat ovan så är du så klart välkommen att höra av dig ändå för det finns alltid något man kan jobba vidare med. Om det är något som inte Funktionshälsan kan hjälpa dig med så blir du lotsad vidare.  För svårare problematik så finns det nu ett antal funktionsmedicinska läkarmottagningar som man kan söka hjälp hos.    
Nedan ser du vad som kan ingå i hälsoprogrammet, men det går också att boka enskilda samtal. I hälsoprogrammet så går vi utförligt igenom ditt hälsotillstånd jämfört med vad vi hinner med i enskilda samtal. Du får fylla i ett gediget hälsoformulär, göra enklare kroppsmätningar och ev. labbtester beroende på vad man själv önskar.