KBT - kognitiv beteendeterapi

Kbt är något som kan vara en stor hjälp i att göra förändringar i livet.
Många går i kbt-behandling för en rad olika psykiska ohälsoproblem såsom ångest, depression, utmattning, tvångssyndrom (OCD), PTSD (post traumatiskt stress syndrom), livskriser etc men det går mycket bra att kombinera med funktionsmedicin.    
I många fall när man drabbas av psykisk ohälsa så tappar man t.ex. allmänna rutiner, livsglädje, sociala kontakter och det är lätt att börja slarva med kost och motion. Under de mer än 10 år som jag jobbat som kbt-terapeut så har jag sett att det är ett återkommande mönster.  
Anledningen till att jag började med kbt var att jag tidigare jobbade som sjuksköterska och kostrådgivning men saknade en pusselbit till att ge hjälp mot folks dåliga mående.
Nu känns det som jag slutit cirkeln för att jobba med båda bitarna - både det fysiska och det psykiska.   I Funktionshälsans behandlingar så jobbar vi med kost- och livsstilsförändringar och där är kbt en grundbult för att man ska få verktyg för att hantera alla förändringar.
Vi jobbar både med kropp och själ.  
Många lever under stor stress som kan orsakas av både andras krav och egna krav på sig själv eller bristande resurser. Stressen i sig är väldigt skadlig om den får fortgå under lång tid om man har en bristande återhämtning. Stress är något naturligt som man kan lära sig att hantera om det är inom rimliga gränser. I kbt så jobbar man mycket med stresshantering.  
Du kan läsa mer om kbt på Kbt-verkstans hemsida som är Funktionshälsans systerföretag.     

Kbt kan ses som ett stort smörgåsbord där man väljer olika tekniker beroende på vad som behövs för varje individ.
Vanliga tekniker som jag lägger i behandlingar:
-Mindfulness
-Tillämpad avslappning
-Enkla yogapass
-Andningsteknik
-ACT -Acceptance and Commitment Therapy
-Olika tanketekniker som gör att man lär sig hantera tankarna

Så här kan processen se ut i kbt vilket går mycket bra att kombinera med funktionsmedicin:
-Kartlägga tankar och beteenden som ställer till problem i vardagen
-Lista problemenområden och undersöka vilka förändringar som behöver åtgärdas
-Sätta upp mål som är rimliga att uppnå samt skapa en individuell behandlingsplan
-Testa andra beteenden än de som vi vanligtvis använder oss av (och som ger oss problem i vardagen) för att skapa en "ny färgpalett" till skillnad mot den gamla enahanda grå.
-Hitta alternativa tolkningar och acceptans av negativa tankar som ofta skapar problem genom att de ger oss ökad oro och ångest.

När man pratar om acceptans så är det något som ofta kan missförstås. Man kan tro att man t.ex. måste tycka om obehagliga saker i livet men det är inte det det handlar om.
Acceptans handlar om att se verkligheten som den är - oavsett och det är bra eller dåligt - och ändå välja att göra de saker i livet som ger en mening med livet.
Att fast inte allt är perfekt så kan man ändå välja att träffa vänner, odla sina intressen, sköta om sig själv och utifrån förutsättningarna som är just nu välja att vara en del i livet - inte en åskådare som tittar på hur andra lever sitt liv och tänker "Jag gör det sen när jag har ..........".

Helt plötsligt så har många år gått och det är en grogrund till bitterhet och ökad ohälsa. Acceptans hjälper ditt inre liv att växa!