SIBO och Läckande tarm

SIBO
 SIBO står för Small Intestinal Bacterial Overgrowth och är något som blivit alltmer uppmärksammat sista åren. I Sverige så finns det mycket tveksamheter kring den diagnosen i den konventionella vården och många har inte heller hört talas om den.
Internationellt så är det ett problem som man mer och mer erkänner.    
Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) - uppstår när ohälsosamma bakterier  börjar kolonisera sig i tunntarmen  vilket kan ge många olika hälsoproblem.  
SIBO kan t.ex. leda till bl.a. näringsbrister och allmän ohälsa. Den västerländska kosten med snabba kolhydrater och processad mat är något som göder SIBO.  

Läckande tarm  
Läckande tarm kan orsakas av t.ex. näringsbrister, låggradig inflammation, stress, allergier, intoleranser, bakterier, alkohol och antibiotika. En läckande tarm släpper igenom ohälsosamma bakterier, vissa proteinfraktioner eller inte nedbruten mat in i kroppen och kan p.g.a. att det aktiverar immunförsvaret  orsaka autoimmuna sjukdomar och näringsbrister vilket kan ge många olika hälsoproblem.
Autoimmuna sjukdomar har enligt funktionsmedicinskt synsätt livsstilsrelaterad bakgrund och något vi kan åtgärda genom att göra nödvändiga kost- och livsstilsåtgärder. Man kallar det för att det har epigenetisk (livsstil) orsak och inte bara genetisk orsak.
Tänker man att det bara beror på genetik så är det ju inte så lätt att åtgärda problematiken heller men om man tänker epigentisk orsak så ser man att livsstilen påverkar de gener vi har och då kan vi också jobba med livsstilsförändringar.  
Vid stora problem så behöver man ofta läka tarmen med t.ex. AIP-kost som är en eliminationskost, stötta med goda näringsämnen och ofta en del tillskott.
Har man gjort en SIBO utandningstest som visar överväxt av väte- eller metangas-bildande bakterier så kan man behandla det med vissa utvalda örter, carnivore-kost under ett par veckors tid eller 10 dagars fasta.  
Fasta i 10 dagar kan vara väldigt jobbigt så det är inte så vanligt att man väljer det alternativet men en del provar.  

Funktionsmedicinska läkarmottagningar kan också skriva ut lämpliga antibiotikakurer som eliminerar de lokala infektionerna i tarmen men det är inget du kan få genom Funktionshälsan som är en sköterskemottagning.