Företagstjänster

Företagstjänster  Se över din personals hälsa. De får svara på en enklare hälsoenkät och vi kan göra vissa enklare mätningar.
  Samma tjänster som till privatpersoner erbjuds till företag men kan skräddarsys efter behov till en hel personalgrupp.  För att få en offert, maila önskemål, antal personer det gäller genom detta kontaktformulär.    
Ex. på upplägg:  
- Hälsotester (t.ex. vikt, bmi, kroppfettsprocent)  
- Personalen fyller i en enklare hälsoenkät där man besvarar frågor i områdena kostvanor, fysisk aktivitet, upplevd stress, sömnvanor, alkohol- och tobaksvanor  
-Åtgärdsprogram tas fram för kost- och livsstilsvanor, psykoterapeutiska åtgärder