Hälso/Kbt-samtal

Funktionshälsan erbjuder tjänster som är inriktade mot kost- och livsstilsförändringar, kbt och yoga.

Funktionshälsan hjälper dig med att: -Optimera din hälsa
-Kartlägga, utreda ohälsa
-Hitta lämplig åtgärdsplan och ev. lotsa dig vidare till annan vårdgivare.
-Kbt-inriktade samtal

Vid osäkerhet rek. att du köper ett introsamtal 45 min för att se vilka fortsatta åtgärder du behöver.

Priser 2023 (momsfri hälso- och sjukvård):
Bedömningssamtal 90 min - 1700 kr
Bedömning/Uppföljningssamtal 60 min - 1200 kr
Uppföljning/Introsamtal 45 min - 1000 kr
Paketpris samtal 5 x 45 min - 4500 kr (rabatt 500 kr)
Paketpris samtal 5 x 60 min - 5375 kr (rabatt 625 kr)

För att boka tid så skicka ett meddelande genom det här kontaktformuläret.